Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ЗВЕРНЕННЯ представників української інтелігенції до владних структур України, широкої громадськості

Президенту України
В.Ющенку

Прем’єр-міністру України
В.Януковичу

Голові Верховної Ради України
О.Морозу

Голові Комітету з питань науки і освіти ВР
К.Самойлик

Ми глибоко стурбовані довготривалою, складною і непередбачуваною ситуацією, що склалася навколо найбільшого в Україні недержавного вищого навчального закладу через недалекоглядну і багато в чому фактично антидержавну позицію Міністерства освіти і науки України, яка підриває соціальну стабільність в країні.

Беручи на озброєння хибні і необгрунтовані звинувачення у нібито неякісній підготовці фахівців у МАУП, у перебільшенні Академією ліцензійного обсягу тощо, Міністерство освіти і науки України скеровує свої структури на фактичне знищення МАУП, усіляко перешкоджаючи діяльності молодої Академії, а відтак посутньо порушуючи законодавство України про освіту та господарську діяльність.

Здійснювалося і здій­снюється це впродовж майже двох років у різний спосіб, що у судовому порядку було визнано зде­більшого протиправним. Зокрема, антизаконне перешкоджання процесу лі­цензування й акредита­ції; влаштування численних упереджених перевірок господарської та навчальної діяльності деяких структурних підрозділів МАУП; припинення діяльності ліцензій для деяких навчальних підрозділів; зумисне зволікання з видачею документів про освіту тощо. Достатньо зауважити, що впродовж лише одного місяця (середина серпня — середина вересня 2006 року) Академію перевіряли три спеціальні комісії, які так і не спромоглися подати об’єктивні, обгрунтовані і неупереджені висновки щодо правомірності видачі дипломів для 4,5 тисячі фахів­ців, позитивний рівень підготовки яких засвідчили державні екзамена­ційні комісії, затверджені МОН України.

Є всі підстави вважати, що «питання МАУП» перебуває не в площині навчального, наукового чи іншого змісту, а саме — політичного. Є серйозні підстави це стверджувати.

Міжрегіональна Академія управління персоналом — знаний і помітний не лише в Україні, а й за її межами інноваційний вищий навчальний заклад нового типу. За роки свого існування вона підготувала понад 30 тисяч високопрофесійних фахівців. Серед випускників МАУП — керівники великих підприємств, організацій і установ, голови державних адміністрацій різного рівня, працівники усіх сфер народного господарства.

Завдяки зусиллям МАУП за 17 років її діяльності створено понад 10 тисяч робочих місць, сформовано унікальну інфра­структуру, до Державного бюджету надходить щорічно понад 20 млн грн. податків.

Усім відома просвітницька, виховна, виважена продержавна патріотична робота і позиція Міжрегіональної Академії управління персоналом. Це один з небагатьох вищих навчальних закладів, який зосереджує увагу не лише на підготовці кадрів, а й на вихованні справжніх патріотів нашої Держави, на відродженні й посиленні українського духу та патріотизму.

На жаль, певні кола, прагнучи усунути конкурентів (а МАУП становить конкуренцію іншим вищим навчальним закладам), дискредитують МАУП, намагаються знищити навчальний заклад. І використовують заради досягнення брудної мети державну структуру, а саме — МОН України. Для цього безпідставно звинувачують МАУП в антисемітизмі, расизмі і ксенофобії. Безглуздість таких звинувачень доведено науковою громадськістю України, їх спростовано судовими інстанціями всіх рівнів.

Прикриваючись турботою про якість підготовки спеціалістів, Міністерство освіти і науки України впродовж останніх майже двох років здійснює безцеремонну акцію за принципом «руйнувати — не будувати». Коли без будь-яких на те причин Академії відмовляють (або відкладають на невизначений термін) в акредитації й ліцензуванні та припиняють видавати випускникам дипломи, стає очевидним, що тим самим позбавляють робочих місць висококваліфікованих освітян, а студентів — обраного ними навчального закладу.

Ми надзвичайно занепокоєні ситуацією, що склалася. У роботі будь-якої установи, організації є хиби. Проте золоте правило справжніх будівничих — усім разом, толокою хиби виявити і в найстисліший термін усунути, аніж брати до рук сокиру і рубати по живому. Навчальний заклад — це живий орга­нізм, який дуже легко вбити і практично неможливо оживити.

Тому ми закликаємо всі зацікавлені сторони полишити амбіції, позбутися звички таврувати, а сісти за стіл переговорів і врешті-решт вирішити проблему відповідно до завдань, що стоять перед українським суспільством, — готувати гідну зміну не лише фахівців, а й спра­вжніх патріотів України. Сподіваємося, МОН України, міністр С.Ніколаєнко, зі свого боку, нарешті зроблять реальні позитивні кроки щодо розв’язання цього загрозливого для українського суспільства конфлікту.

 Звернення підписали:

О.Антонюк,
доктор політичних наук, професор, директор ІМБ

О.Бабкіна,
доктор політичних наук, професор

 І.Бейко,
доктор технічних наук, професор,
голова Спілки викладачів вищої школи і науковців України

 В.Захожай,
проректор, генеральний директор Президентського університету,
доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент Академії економічних наук

 В.Каленяк,
Верховний отаман «ВКВ»,
голова Незалежної профспілки військовослужбовців України,
директор УВКІ

 Ф.Кирилюк,
доктор філософських наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

 Г.Кривобороденко,
доктор економічних наук,
професор кафедри теоретичної та прикладної економіки ІМЕФ

 О.Лала,
голова незалежної профспілки офіцерів запасу

 М.Лісничий,
заступник голови Шевченкового братства України

 А.Логвиненко,
член Національної спілки письменників України

 Л.Лук’яненко,
народний депутат України

В.Нечепа,
лауреат премії НАН, кобзар-лірик, лауреат Шевченківської премії

М.Сенченко,
доктор технічних наук, професор

В.Судако,
доктор соціологічних наук, професор

І.Хижняк,
доктор історичних наук, професор політології,
завідувач кафедри міжнародних відносин ІМВ

 А.Чуприков,
доктор медичних наук, професор

В.Яременко,
голова Федерації патріотичних видань,

В.Яровой,
перший проректор МАУП

Всього: понад 200 підписів. Збір триває

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com