Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ЗВЕРНЕННЯ
про захист Міжрегіональної Академії управління персоналом

Генеральному прокуророві України
О.МЕДВЕДЬКУ

Шановний Олександре Івановичу!

Просимо терміново втрутитися в ситуацію, що склалася навколо Академії, яка пов’язана з упередженим недержавницьким ставленням до неї міністра освіти і науки України С.Ніколаєнка і міністра внутрішніх справ Ю.Луценка.

Причиною такого ставлення С.Ніколаєнка до Академії є, на нашу думку, неодноразові критичні статті щодо не­ефективної діяльності Міносвіти і науки та його особисто як міністра, які друкувалися в періодич­них ЗМІ Академії, а та-кож його дій, спрямованих на фактичне знищен­ня системи недержавних вищих навчальних закладів загалом і МАУП зокрема.

Останнім часом Мі­ністерство освіти і науки України посилило репресивні дії проти Міжрегіо­нальної Академії управління персоналом. Це виражається в тотальних упереджених перевірках, якими охоплено практич­но всі відокремлені структурні підрозділи МАУП. З близько тисячі відокремлених структур­них підрозділів ВНЗ перевіряють лише ті, що належать Академії. До того ж деякі з них перевіряють по другому колу протягом року. Під час перевірок грубо порушується чинне законодавство. Пере­віряльників інструктують тільки на висвітлення негативних моментів в діяльності філій МАУП.

Такі ж неправомірні перевірки здійснює і МВС, яке намагається позбавити Академію ліцензій і відкрити кримінальні справи проти її керівництва.

Усе це вкрай дестабілізує обстановку в Ака-демії, робить її нервоз­ною і непередбачуваною. Це не просто недемократично, а й протизаконно. Адже в Академії навчається понад 55 тисяч студентів з 28 країн світу і працює більш як 5 тисяч осіб професорсько-викладацького складу.

Дії С.Ніколаєнка і Ю.Луценка можуть мати надто негативні наслідки і для Академії, і для суспільства, не кажучи вже про долі десятків тисяч людей. Промовистий факт: в одній з філій перевіряльники МОН Ук-раїни тримали співробітників підрозділу МАУП до другої години ночі, щоб, бачте, встигнути скласти акт на засідання ДАКу. Були випадки госпіталізації співробітників навчальних підрозділів Академії.

У багатьох регіонах України, зокрема в Тер­нопільській, Хмель­ницькій, Вінницькій об­ластях, переодягнені міліціонери їздять по квартирах студентів–заочників МАУП, незаконно затримують і опитують їх, задаючи дивні запитання. Наприклад: «Коли і за яких обставин вступили до Міжрегіональної Академії управління персо­налом? Які вступні іспити здавали? Де саме? Коли саме?» Представники міліції часто не пред’являють посвідчень, намагаються отримати від опитуваних осіб копії документів про оплату за навчання, договори і контракти на навчання, дипломи МАУП, отримані під час навчання. Міліціонери незаконно проникають на територію і в приміщення філій Академії без будь-яких документів допитують студентів, порушуючи таким чином конституційні норми і норми законів України. Інструктори провокативно попереджають міліціонерів, що керівництво МАУП будь-якими шляхами перешкоджатиме опитуванню студентів. Це вам приклад діяльності людини з явно ушкодженою психікою (мається на увазі головний міліцейський командир), про що писали ЗМІ.

МАУП є одним з найбільших у Києва платників податків. Діяльність Академії прозора і відповідає чинному законодавству з усією його нормативною специфікою.

Просимо терміново втрутитися, оскільки неконтрольованість дій чиновників від освіти і упереджених працівників МВС може призвести до неконтрольованих процесів і негативних наслідків.

Голова Наглядової ради МАУП
Г.ЩОКІН,

ректор МАУП
М.ГОЛОВАТИЙ

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com