Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Микола Сенченко: «УКРАЇНСЬКА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТІЯ Є НЕБЕЗПЕЧНОЮ ДЛЯ ПСЕВДОІ КСЕНОЕЛІТИ»

Нині ми спостерігаємо кризу влади в Україні. Вона перманентна. Чому? Щоб дати відповідь на це запитання, зробимо короткий аналіз нашого суспільства.

Воно поділено на три класи: еліту, народ і люмпенів. Будьяка діяльність складається з двох складників — управління і виконання. Тому й суспільство має управлінський клас (еліта) і клас виконавців (народ). Чим відрізняються ці два класи? В основі поділу суспільства на керівний клас — еліту — і клас виконавців лежить критерій, що має назву — елітарність. Елітарність — це вміння керувати, приймати рішення і прогнозувати розвиток подій. Керувати людьми можуть тільки люди, які мають природжену елітарність.

Народ — порода виконавців. Функція народу — робота. Еліта і народ існують у рівновазі. Еліта і народ — це і є власне люди.

Є, на жаль, і третя порода — люмпени, порода паразитів — нелюди. Люмпенам властивий домінуючий і не контрольований ген егоїзму. Люмпени вкрай егоїстичні, злодійкуваті й неконтрольовані істоти. Управління люмпенами здійснюється через насильство.

Еліта і народ — конструктивний тип людей, націлених на творення (близько 80%), а люмпени — деструктивний тип (20%), націлений на руйнування. І це закладено в нього на генетичному рівні. Не працювати, відбирати й ділити — це давно знайоме гасло примітивних грабіжників і професійних революціонерів.

Існує    природний    і штучний відбір людей з кожного класу. Природним відбором керує природа і доля. Штучний відбір здійснюють люди для цілеспрямованого створення популяції людей з необхідними властивостями. Штучний відбір можна поділити на два види:

1. Перманентний штучний відбір, коли вбивали люмпенівзлочинців і таким специфічним методом підвищували елітарність. У наші часи вимоги Євросоюзу скасувати смертну кару викликають похмурі думки: а чи не хочуть представники  «демократичного світу» таким чином остаточно добити українську націю, ліквідувавши нормальну систему знищення агресивних люмпенів.

2. Аномальний штучний відбір для вилучення з популяції найкращих лю дей. Сіонобільшовики знищували талановитих людей, ув’язнювали їх у таборах, влаштовували голодомори, висилали за кордон. Такими первісними методами зменшували елітарність українського народу і збільшували кількість люмпенів. Таким чином, протягом XX століття, через агресивну політику проти українського народу вдалося різко знизити середній рівень елітарності в Україні, провівши селекційну роботу зі знищення українського народу і вирощування люмпенів у 1917—1991 роках. Тривалий  час було таке враження, що відсоток люмпенів перейшов критичну межу незворотної деградації українського народу, коли люмпенізація населення призводить до повної його деградації, загибелі. Ось що зробили єврейські більшовики своїм комунізмом.

Правлячий клас (формальну еліту) становить істинна еліта, псевдоеліта і ксеноеліта (гр. xenos — чужий), представлена інородцями.

Істинна еліта має прогностичне мислення і відповідальну моральність. Вона оптимальним чином з позитивним результатом створює алгоритми вирішення управлінських питань і моральних норм поведінки. Еліта, яка не має таких здатностей, у процесі еволюції просто вимирала разом з власним народом.

Псевдоеліта — це та частина правлячого класу, представники якого за ге нетичним кодом не відповідають еліті. Псевдоеліта представлена в основному активними люмпенами (люмпенська псевдоеліта) і народом (народна псевдоеліта). Псевдоеліта ігнорує управлінські функції, які повинна виконувати еліта. Псевдоеліта не управляє, а тільки робить виг ляд, що працює на благо народу.

Ксеноеліта, чи чужоземна еліта, — це частина правлячого класу, представлена чужорідними за національною ознакою людьми відносно титульної нації.

Нині до влади прийшла псевдоеліта і ксеноеліта, які переймаються тільки власним збагаченням. Не випадково більша частина депутатів — мільйонери.

Націоналізм — це елітарна система протидії люмпенізації нації і етносу. Еліти без націоналізму не існує. Представник істинної еліти за своєю суттю — націоналіст, він відповідає за націю. Націоналізм має бути помірним і стосуватися тільки еліти.

Чому ми за крайній націоналізм? Бо крайній націоналізм повинен існувати тоді, коли одна країна окуповує іншу. Тоді як протидія виникає захисний радикальний націоналізм. До речі, в етносі націоналізм спрямований не проти всіх, він — тільки критерій поділу між окупантами експлуататорами й експлуатованими.

До 2006 року на політичному полі України не було жодної політичної партії, яка б послідовно виступала за заміну псевдоеліти і ксеноеліти істинною національною елітою.

Нині такою партією є Українська Консервативна партія, очолювана представником істинної еліти Георгієм Васильовичем Щокіним. Він уміє керувати і прогнозувати. Свідчення цього — МАУП і партія. Псевдоеліта і ксеноеліта намагаються знищити нас. Це починає усвідомлювати народ.

Українська Консервативна партія небезпечна для псевдо і ксеноеліти, бо спирається на найкращий навчальний заклад Європи, її викладацький склад і мисляче студентство. Це школа виховання істинної еліти. Перемога буде за нами.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com