Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

СПРАВА ПРО СЕКОНД-ХЕНД

Висновок наукової політико-економіко-правової експертизи «Про поступове втрачання Україною економічного простору, можливостей забезпечення достатнього рівня життя людей, внаслідок недосконалості законодавства, корупції та непрофесіоналізму посадових осіб«

А.Палестинець, який мав дозвіл на постійне проживання в Україні (зараз він громадянин нашої держави), та пакистанець Д., власник фірм у Бельгії, зареєстрували у Києві Товариство з обмеженою відповідальністю (у подальшому також «ТОВ») для торгівлі секонд-хендом, а також зайняття незаконною діяльністю.

Дослідивши надані матеріали, експерти дійшли висновку, що Товариство на території України зареєстровано пакистанцями незаконно з наступних підстав:

1. В статуті Товариства передбачено, що предметом його діяльності є також провадження слідчих дій і агентурної (оперативно-розшукової) діяльності. Зазначені види діяльності віднесені до виключної компетенції держави в особі спеціальних органів. Їх привласнення іноземним підприємством є порушенням Конституції України.

2. Державній реєстрації Товариства має передувати формування не менше 50% його статутного фонду. Засновники подали Державному реєстратору недостовірний документ про попередньо сформований статутний фонд у розмірі 65000 грн. В цю суму були оцінені деякі предмети, яких фактично не було, як не було й офіса для їх розміщення. В подальшому статутний фонд Товариства не формувався і не збільшувався. Автори цього Висновку давно досліджують проблеми формування статутних фондів юридичних осіб і мають підтвердження про поширену практику надання недостовірних даних щодо вартості внесеного в статутний фонд майна. В результаті, в  узагальненій звітності по Україні значаться мільярди гривен інвестицій в економіку держави, яких реально не було.

Коли між засновниками Товариства виник корпоративно-приватний спір, один з них намагається використати повноваження правоохоронних і судових органів для захисту власних інтересів. В світі приватно — корпоративні спори здебільшого вирішуються в арбітражах, медіаторами тощо за рахунок сторін спору. Звернення в загальний суд вимагало сплату судового збору, судових витрат, збирання доказів. Д. подав заяву в райуправління внутрішніх справ про кримінальне розслідування конфлікту, що надає йому такі переваги: заявник звільняється від сплати судового збору і судових витрат; міліція за рахунок бюджетних коштів і повноважень правоохоронного органу збирає докази вини сторони спору — А. та його дружини. В цьому випадку, заявник в міліцію намагається обійти загальний порядок вирішення спору (звернення в суд) і захистити  свої приватні інтереси з використанням кримінальної юстиції України.

Заява в міліцію неправильно оформлена. Ні пакистанець Д., ні його адвокат, не попереджувались про кримінальну відповідальність за неправдивий донос, без чого закон не дозволяє порушувати кримінальну справу.

Реакція на заяву, подану всупереч ст.95 КПК України, була такою: Міліція Деснянського району м. Києва за бюджетні кошти провела перевірку, хоча 27.08.2011р. обгрунтовано відмовила в порушенні кримінальної справи за п. 2 ст. 6 КПК. Прокуратура — не скасувала постанову міліції про відмову в порушенні кримінальної справи. Як завжди відзначився суд. Так, райсуд за ініціативи адвоката засновника Д. скасував постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. При цьому, суд не звернув увагу на такі принципові обставини: довіреність Д. не надає адвокату  прав діяти в кримінальному процесі, тим більше, звертатися із заявами про скоєння злочину; що в документах , підготовлених адвокатом, очевидна невизначеність їх авторства та особи, відповідальної за неправдивий донос; спір повинен вирішуватися у суді в порядку позовного провадження; що сторона пакистанця Д. намагається вирішити свої питання з використанням можливостей органів дізнання і досудового слідства.

У підсумку, іноземець, незаконно зареєструвавши на території України Товариство, примусив державу Україна за народні кошти працювати на себе. 

Політико-економічна оцінка ситуації

Торгівля в Україні секонд-хендом є свідченням, по-перше, руйнації економіки та злиденності населення нашої держави, хоча вона має величезні природні багатства і можливості для процвітання. По-друге, така торгівля підтверджує відсутність ефективної економічної політики в країні. Зараз іноземець, особа без громадянства, враховуючи відсутність будь — яких правових запобіжників, може зареєструвати на території України підприємство без вкладень коштів та інвестицій. Маючи тільки тіньові (не внесені на розрахунковий рахунок банку) 1 — 2 тис. дол. США, не створюючи матеріальних благ, іноземець скуповує імпортний, а переважно вироблений українцями в Україні товар, продає його працею найманих працівників — українців українцям, отримує прибуток, який надсилає на батьківщину. Відбуваються інтенсивне вимивання обігових коштів — кровоносної системи економіки — та пресовий тиск на стабільність гривні, провокуючи її інфляцію. Зараз «базарний» ринок в державі фактично знаходиться «в руках» іноземців та є суттєвим джерелом корупції і впливу на політику. Йде активний процес міждержавного обміну робочою силою: з України — кваліфікованої, в Україну — некваліфіковану. В Києві та регіонах формуються добре організовані етнічні спільноти. На державу насувається страшна за наслідками нова проблема, яку влада не бачить: через декілька років чисельна іноземна громада буде вимагати від злиденної української нації соціальних пакетів, гарантій, забезпечення належного рівня життя, а тисячі іноземців, що фактично купують українські дипломи про вищу освіту, — ще і роботу за набутою професією. Аналіз свідчить,  що нічого подібного в світі немає — кожна держава захищає інтереси корінного етносу та виправляє раніше допущені помилки (Франція, Німеччина тощо). Конкретна ситуація, що досліджується, є симптомом хвороби українського суспільства, коли влада, в умовах планетарної боротьби за ресурси і території їх розміщення, не бачить загроз, що насуваються, а більшість українців вимушені щоденно думати про виживання, в т.ч. за рахунок секонд — хенду.

Василь Перець,
науковий експерт з політико-правових питань

Вікторія Степанова,
головний редактор наукових праць Всесвітньої Інтернет-Академії держави,
права, політики та економіки

Від студентів:

Я. Гелеван, М. Шевченко (УСЗ), В. Дудак,
М. Заворітна, О. Караульна, Н. Михайлюк (МАУП)

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com