Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ЗАХИСТ НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ

Як відомо, в докторантурі Міжрегіональної Академії управління персоналом мають можливість навчатися та захищати дисертацію не лише працівники МАУП, але й державні службовці різних рангів. Серед випускників докторантури МАУП є й багато відомих людей.

Так нещодавно на засіданні Спеціалізованої Вченої Радивідбувся публічний захист дисертації доцента кафедри фінансів Полтавського університету економіки і торгівлі Андрія Всеволодовича Матковського на здобуття ступеню доктора наук в галузі економіки.

Варто зазначити, що у 2006—2010 роках Андрій Всеволодович обіймав посаду Полтавського міського голови, нині ж працює на педагогічній ниві і займається науковими дослідженнями. Крім того, економіст за фахом, пан Матковський довгий час працював у державних установах податкової сфери, а також у банківському секторі, в галузі управління. Тож практична база для наукової роботи досить суттєва і матеріалу для досліджень достатньо. Так, у 2009 році досвід та активна наукова робота дозволили пану Матковському підготувати фундаментальне дисертаційне дослідження з надзвичайно актуальної теми — «Інформаційно-аналітичне забезпечення системи місцевого бюджетування» іздобути наукове звання доктор філософії в галузі економіки.

Новим кроком наукової діяльності пошукача стала наукова праця у сфері економіки. Так, у травні 2010 року Андрій Матковський вступив до докторантури МАУП і за час навчання підготував докторське дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук в галузі економіки на тему: «Оцінювання стійкості комерційних банків», що особливо важливо і актуально в умовах глобальної економічної кризи, що охопила банківську сферу перш за все.

Головною метою аналізу фінансового стану та оцінювання рівня стійкості комерційних банків, здійсненого пошукачем, стало забезпечення органів банківського нагляду, менеджменту банків, аналітичних центрів та клієнтів банків повною та достовірною інформацією, розробка нових та вдосконалення існуючих методик інтегрального оцінювання банків, адекватних сучасним умовам їхньої діяльності.

В процесі дослідження було сформовано систему показників, яка дозволила провести комплексний аналіз фінансового стану комерційних банків, виявити негативні тенденції та диспропорції в банківському секторі України. Крім того, аналіз, проведений в науковій роботі пана Матковського доводить, що визначальним фактором стійкості банків є стан ресурсної бази.

 На черговому засіданні Спеціалізована Вчена рада відзначила високий рівень компетентності автора роботи. У своєму виступі під час публічного захисту пан Матковський підкреслив, що в роботі було вперше запропоновано концептуальний підхід до оцінювання фінансової стійкості комерційних банків, який, на відміну від існуючих, враховує латентну природу категорії «стійкість» банків і ґрунтується на використанні багатовимірних методів оцінювання її рівня та аналізу закономірностей формування.

В ході обговорення роботи члени Спеціалізованої Вченої ради отримали вичерпні, обґрунтовані і цікаві відповіді на свої численні запитання. Зокрема, щодо факторів, які максимально впливають на стійкість банків, щодо сутності нової рейтингової системи оцінювання стійкості банків тощо.

Варто зазначити, що основні положення дисертації викладено в одинадцяти наукових публікаціях, а результати мають велике практичне значення длявдосконалення аналітичного забезпечення управління діяльністю банків, сприяння формуванню стійкості банківської системи і підвищенню її ролі у стабілізації та розвитку економіки України.

Проведений публічний захист дисертації виявив високий науковий та професійний рівень дослідження докторанта, що вплинуло на схвальні відгуки провідних науковців та членів Спеціалізованої Вченої Ради. За результатами одностайного голосування Андрію Всеволодовичу Матковському було присвоєно науковий ступінь доктора наук в галузі економіки.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com