Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА ЗВІТУЄ

В 2007 р. в Інституті права МАУП створено окремий структурний підрозділ — Центральну юридичну клініку (ЦЮК). Підрозділ за змістом і нормативно є навчальним і має практичну спрямованість. Мета ЦЮК визначена в Положенні про нього: підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок,  формування майбутнього спеціаліста — законника, в основі діяльності якого буде повага до закону , прав і законних інтересів людей; забезпечення доступу соціально вразливих груп населення до правової допомоги, розповсюдження правових знань і правової культури. Для більшого охоплення студентів і населення правової допомогою, ЦЮК створює свої власні підрозділи при районних управліннях юстиції в м. Києві.

Слід зазначити, що юридична клініка в МАУП діяла і до 2007 р., тобто  до створення ЦЮК. Тому Інститут права має значний досвід організації практичної діяльності студентів. Зараз склалися різноманітні форми цієї діяльності , зокрема вони «виросли» із «тісного одягу», уповноваженого у Положенні. Зокрема, ЦЮК працює в таких напрямах:

1. Правове консультування населення, допомога громадянам в  складанні процесуальних документів, наприклад, позовних, апеляційних і касаційних скарг. Складаються і постійно оновлюються графіки чергувань студентів в ЦЮК та її районних підрозділах.

2. Студенти проводять правову пропаганду серед населення, виступають в шкільних аудиторіях, виховуючи інших та формуючи в собі дух поваги до закону, прав і законних інтересів людей.

3. Участь з викладачем у підготовці матеріалів для висновків науково-правових експертиз. Це дуже важлива частина практики. Студенти на конкретних життєвих ситуаціях навчаються системно аналізувати законодавство та докази, моделювати ситуації. Свіжий приклад. Загальні суди всіх інстанцій , в т.ч. сім суддів Верховного суду України, за участю адвокатів розглядали справу відповідача Л. У підсумку відповідач програв спір. Студенти на прохання Л., спільно з викладачем, проаналізували матеріали справи і дійшли висновку , що суди і адвокати керувались законом, який суперечить Конституції України та Європейській конвенції з прав людини. Були знайдені і підстави для перегляду справи. Зараз вона знаходиться в провадженні суду апеляційної інстанції.

4. Обережно, переважно за участю викладача, студенти беруть участь і в судовому розгляді справи. У цих випадках правову позицію студента в спорі допомагає розробити викладач. Ситуація практично повністю спрощується, коли по справі проведена науково-правова експертиза. У її висновку є все для студента: і характер спірних правовідносин  , і норми закону, які підлягають застосуванню, і правова  позицію.

5. Розгляд справ в третейському суді. Головуючий в такому суді є викладач, суддями, представниками сторін  та секретарем судового засідання виступають студенти. «Персонал плюс» двічі висвітлював третейські судові процеси. Їх особливістю є наступне: а). Судді старанно готують судові засідання. Тому ті спори, які державний суд розглядає рік і більше, третейські суди вирішують за один день. б). Студенти для представництва інтересів сторін підбираються з урахуванням їх знань та психологічних особливостей. Були випадки, коли дискусія студентів — представників сторін виходила настільки гострою та аргументованою, що потім до них надходили запрошення мешканців різних районів Києва щодо представництва їхніх інтересів як в третейському, так і державному суді.

6. Підготовка матеріалів в Європейський суд (ЄС) з прав людини. Цей напрям роботи вимушує студентів вивчати не тільки міжнародне законодавство, а й аналізувати судову практику ЄС та порівнювати її з судовою практикою України.

7. ЦЮК стала базою практичного вдосконалення молодих викладачів, збирання матеріалів для дипломних і магістерських робіт, цікавих матеріалів в газету «Персонал плюс», наукові праці МАУП, розробки пропозицій з удосконалення діючого законодавства.

ЦЮК в пошуках шляхів подальшого вдосконалення роботи. В цьому році буде започатковано вивчення на базі юридичної клініки спецкурсу «Як вигравати судову справу на підставі закону та моралі». Хочеться побажати ЦЮК, студентам успіхів в їх роботі.

Василь Перець,
професор Інституту права

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com