Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ЗАПОЗИЧЕНА ІСТОРІЯ

Українці ніколи не визнавали позбавлення їхньої країни імені “Русь”. З часів Романа Великого всі галицько-волинські князі називалися “князями й господарями Руської землі”, або “всієї Руської землі”, а на їхніх печатках був відображений напис — “король Русі”.

Гетьман Богдан Хмельницький в офіційних документах і в дипломатичній переписці називався “господарем всієї Русі”, “єдиновласником і самодержавцем руським”.

У XVIII столітті в Україні з’являється геніальний історико-політичний твір — “Історія русів”, який стверджує однозначний український характер Русі. Українські козаки в XVI-XVII століттях вважали свої походи на Стамбул продовженням походів Київських князів на Константинополь.

Українські козаки вважали, що назва Русь походить від сарматського племені роксолан. Це плем’я розселилося в Центральній Україні на південь від Києва починаючи з І століття до н.е. У тому регіоні є назви річок Рось, Росава, Роставиця, Рутець тощо.

Тарас Шевченко у своїх творах не застосовує щодо Росії слів “Русь” і навіть “Росія”, а завжди писав про “Московщину”. В українській мові є слово “росіяни”, у той час як прикметник “руський” залишено для всього, пов’язаного з Київською середньовічної державою.

Тобто в Україні еліті від початку було зрозуміло, що з боку влади Московії мала місце проста маніпуляція назвою.

Якби Росія, приміром, зараз назвала себе Китаєм, невже вона б мала право претендувати на спадок і досягнення династії Цинь?

З іншого боку, справді в дипломатичній переписці з іноземцями у Смоленська і Новгорода в 13 столітті є кілька згадок про їхні території як про “руські землі”.

Причина цього, вочевидь, в тому, що нащадки старшого сина Володимира Мономаха — Мстислава Великого (1125-1132) княжили переважно в Україні, та в залежних від Києва Смоленську та Новгороді.

Смоленськ і Новгород у відносинах з іноземцями цими згадками, вочевидь, намагався пояснити своє міжнародне становище в традиціях своїх династичних відносин з Києвом.

Водночас, у самій Русі ані Новгород, ані Смоленськ Руссю не звали. Під 1154 роком Київський князь Юрій Довгорукий посилає по свого племінника Ростислава у Смоленськ, кажучи: “Сину? Мені з ким Руську землю удержати? З тобою. Поїдь-но сюди”.

1173 року, коли Ростиславичам було запропоновано залишити Київ і навколишні міста Білгород і Вишгород та піти до Смоленська, літопис повідомляє, що “І заремствували вельми Ростиславичі, що він позбавляє їх Руської землі”.

Коли 1148 року Великий Київський князь Ізяслав Мстиславич прийшов у Новгород, щоб разом із новгородцями, очолюваними його сином Ярославом, йти на Юрія Довгорукого, київський князь каже новгородцям: “Осе, браття, син мій, і ви прислали до мене, що вас ображає стрий мій Юрій. На нього я прийшов сюди, залишивши Руську землю”.

Коли того ж року київське і новгородське військо пішло війною на Суздальщину, літопис чітко розділює новгородців і Русь: “І звідтіля послали вони новгородців і Русь пустошити до Ярославля”, “І в той час прийшли новгородці і Русь, попустошивши, од Ярославля, і здобичі багато вони принесли”.

У літописі за 1141 рік читаємо: “А коли Святослав (Ольгович) утікав із Новгорода йшов у Русь до брата, то послав Всеволод назустріч йому”.

Сучасна російська мова є ближчою до болгарської, ніж до мов сусідніх слов’янських народів — української, польської, білоруської. Мовна дистанція між українською і російською досить значна, і часто росіяни з Росії взагалі не розуміють української.

Причина цього в тому, що російська мова була створена не на базі стародавніх слов’янських діалектів, а натомість за рахунок засвоєння місцевим, переважно фіно-угорським населенням церковнослов’янської мови, насаджуваної церквою та владою.

Церковнослов’янська, як відомо, була штучно створена слов’янськими просвітниками Кирилом і Мефодієм для християнського просвітництва на основі солунського діалекту болгарської мови.

Київський князь Володимир Мономах добре володів церковнослов’янською мовою, але, пишучи повчання своїм дітям, не міг уникнути українських слів, яких немає в церковнослов’янській: дивуватися, ірій, сторожа, парубок, ворожбит, гребля, лінощі, сором, вдовицю та інше.

“Слово о полку Ігоревім” написане в рік першої згадки слова “Україна”, на території України місцевим мешканцем про події, що мали місце в Україні. Цей твір написано церковнослов’янською мовою — слов’янським аналогом латини.

Водночас, у ньому присутні численні українські слова, які відсутні в церковнослов’янській: яруга, не доста, жалощі, година, брехати, туга, вельми, дівиця, вергати, звичаї, могутній, порох (в значенні “пил”), смага, хула, чи тощо.

Приміром:

“Комони ржуть за Сулою, - звенить слава въ Києві;
труби трубять въ Новгради,- стоять стязи въ Путивли!”
“Ни хитру, ни горазду, ни птицю горазду, суда Божіа не минути”.

Російський літературний критик ХІХ століття Віссаріон Бєлінський писав про “Слово”: “Є в мові його (“Слова о полку Ігореві”) щось м’яке, що нагадує нинішнє малоросійське наріччя особливий надлишок гортанних звуків і закінчення на букву “ь” у дієсловах теперішнього часу третьої особи множини.

Але найбільше говорить про південноросійське походження “Слова” побут народу, який описується в ньому... Цей твір явно сучасний оспіваній у ньому події й носить на собі відбиток поетичного й людяного духу Південної Русі, що ще не знала варварського ярма татарщини, далекої від брутальності й дикості Північної Русі”.

Слово “Україна” вперше з’явилося в літописах у 1187 року — того ж року, коли було написано “Слово о полку Ігоревім”. Вживання назви Україна в літературі 12-15 століть свідчить, що в той період термін “Україна” вживався як синонім “князівства”, “землі”.

Україна позначає “наше князівство”, “наша земля”, “країна”. І нині по-українськи слово “країна” означає власне країну.

Слово “українянин”, яке зустрічається вже в ХІІІ столітті, а пізніше “українець”, відповідно, означало “земляк”, “співвітчизник”.

Слід відзначити, що назва “Україна” застосовувалася й щодо російських та білоруських земель — Рязанська Україна, Ростовська Україна, Полоцька Україна. Відомі також повідомлення про польських князів, які після походу на Галичину й Волинь верталися “в свою Україну”, тобто у власне князівство.

Тому Україна є просто новою, більш молодою назвою Русі. А Русь, відповідно, є древньою назвою України.

У такій подвійній назві Україна типова. Це швидше правило, ніж виняток. Колись Франція звалася Галлією, а Іспанія — Іберією. До англосаксонського завоювання сучасна Велика Британія звалася просто Британією, потім Альбіоном, потім Англією, а сьогодні використовує одразу дві назви.

Китай змінював назву кожного разу зі зміною правлячих династій. Так само й Росія нещодавно звалася СРСР, до того Московським царством, а ще перед тим — Суздалю й Заліссям.

Сьогодні ми можемо сказати, що Київське князівство, разом із Переяславським та Чернігівським, одні лише називалися Руссю й становили ядро Київської держави в часи, коли до цієї держави належали сучасні російські й білоруські землі.

Пізніші спроби привласнити назву Русі — це просто спроби колишніх околиць підняти свій престиж. Так, Німеччина в Х столітті назвала себе на честь Риму, а Румунія — навіть в ХІХ столітті.

Московія почала претендувати на спадок Русі щонайменше через п’ятсот років після князя Володимира з появою ідеї “Третього Риму”, через кілька століть після того, як були припинені державні зв’язки з Києвом.

Якщо українців це зможе втішити, то Московія з не меншим ентузіазмом аж до ХІХ століття претендувала на спадок другої Римської імперії, тобто Візантії.

Насправді Росія має таке ж відношення до “Кыєва” і князя “Володымера”, як, приміром, Індія до англійського короля Георга. Між тим, у Росії є своя справді велика історія, особливо починаючи з XVIII століття. Але чомусь Росії її здається мало.

Нещодавно російський прем’єр Володимир Путін порівняв тяжкі пожежі в Росії з нападами печенігів і половців. Навряд чи в ці драматичні дні він думав про історію, а, швидше, підбирав аналоги біді. Однак, варто відзначити, що напади печенігів на території Росії в історії не зафіксовані.

Половці, щоправда, кілька разів були присутні — переважно в ролі союзників суздальських князів Юрія Довгорукого й Андрія Боголюбського під час їхніх воєн проти Києва.

Цінуймо це — історія України настільки престижна, що викликає бажання запозичити навіть її супротивників. Щоправда, на жаль, це стосується переважно давньої історії. З найбільш актуальною новітньою у нас поки складається не так добре. Але це вже інша тема.

Олександр Палій,
УП

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com