Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Врятуймо себе самі

Цими днями в Києві відбулось засідання круглого столу на тему: «Головні загрози економічній безпеці України», організоване Всеукраїнською спілкою вчених-еконо­містів. В засіданні круглого столу з доповідями взяли участь відомі українські економісти. За результатами обговорення прийнято заяву, де наголошено на головних зовнішніх загрозах національній економічній безпеці:

- відсутності чітких державних цілей та стратегії, спрямованих на формування саме високорентабельної інтелектуальної експортоорієнтованої економіки;

- вкрай нераціональній та неефективній інвестиційній політиці, в результаті якої в країні не створено жодного нового високотехнологічного високорентабельного експортоорієнтованого підприємства;  

- морально та технологічно застарілій структурі національного виробництва, що зумовило фактичне випадіння України з міжнародного розподілу інтелектуальної праці та створює перспективу консервації країни як території для розміщення шкідливих індустріальних виробництв та низькорентабельного сільського господарства;

- духовній кризі. Абсурдом і парадоксом є те, що в християнському суспільстві як засіб задоволення його економічних потреб створена і функціонує антихристиянська економічна модель, що породжує діалектичне протиріччя в ідеологічному підґрунті економічних процесів;

- тотальній корупції і тінізації економіки, які внаслідок переваги особистих мотивів над національними призводять до стрімкого падіння національної конкурентоспроможності на світових ринках;

- світових тенденціях, які направлені на концентрацію світового інтелектуального капіталу та виробництва високотехнологічного кінцевого продукту у країнах-головних центрах світового впливу;

- податковій системі країни, яка є головним чинником тінізації економіки та знищує національного товаровиробника;

- інформаційній хвилі, яка спрямована на підвищення споживання переважно імпортних товарів.

Зберегти свою економічну незалежність можливо тільки за рахунок концентрації всіх національних ресурсів та можливих закордонних кредитів на якнайшвидшій структурній перебудові економіки у напрямку створення нових високорентабельних експортоорієнтованих підприємств. Необхідно також якнайшвидше провести податкову реформу, реформи в інвестиційно-інноваційній політиці, започаткувати пенсійну реформу, інституціональні зміни і реформи в системі державного управління та сфері освіти. За всіма цими напрямами Всеукраїнська спілка вчених-економістів готова надати свої розробки та пропозиції інститутам державної влади та направити своїх представників в дорадчі органи при Кабінеті міністрів України та в Комітет з економічних реформ при Президенті України.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com