Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ТІЛЬКИ ЦИФРИ, АЛЕ КРАСНОМОВНІ

Нещодавно Верховний Комі­сар ОБСЄ у справах нацменшин Кнут Воллебек залишився задоволений попереднім результатом моніторингу в Україні. Він зазначив, що в Україні створено широку мережу навчаль­них закладів з російською мовою навчання, на­явні кваліфіковані вчителі і відповідні підручники, які видає держава. Загалом в Ук­раїні на утримання шкіл з російською мовою на­вчання в першій половині 2009 року пішло май­же 3,2 мільйона гривень. Комісії ОБСЄ є з чого робити оцінки. На початку 2009 року украї­номовні видання складали в Україні 56,5% — 31 мільйон 630 тисяч примірників, із них за бюджетні кошти було видано 17 мільйонів 130 тисяч, зде­більшого це навчальні й відомі видання. За рік ці цифри зменшились відповідно на 20 -30 %. Тен­денція до зменшення україномовного видавни­чого продукту залишається сталою.

У 1628 школах в Україні навчання ведеться і українською і російською мовами, у 1199 — тільки російською, і це приблизні дані. На Сході й Південному сході країни навчання ведеться ви­нятково російською мовою. Частка російськомов­них програм у прайм-таймі національного ефі­ру складає до 62 %, україномовних усього 38 %. На­клади україномовних газет в Україні стано­влять 30 %, російськомовних — 70%. Періодичні журнали виходять у пропорції 18% україно­мов­них та понад 70% російськомовних.

На кінець 2009 року в Україні проживає 8 млн. 334 тис. 141 росіян, а в Росії 2 млн. 942 тис. 961 українець. При цьому в Україні діє 983 дошкільні та 1199 загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання, у яких загалом на­вчається 779423 учні. У Росії таких закладів — 0. Російську мову в Україні як предмет вивчають 1 млн. 292 тис. 518 учнів. Українську в Росії 205.

В Україні працюють 983 дитячі садочки з ро­сійською мовою виховання, які відвідують понад 167 тис. дітей, у Росії — жодного українського дитсадка. В Україні 1199 шкіл, де навчання ве­деться російською мовою, в Росії — жодної ук­раїнської школи. У 1755 українських школах вив­чають як державну, так і російську мову, у Росії таких двомовних шкіл — нуль. Загалом в Україні російську вивчають майже 1,3 мільйона дітей, у Росії українську аж 205 школярів. В Україні факультативно вивчають російську 165,5 тисячі дітей, в Росії українську — 100 школярів. Також в українських ПТУ та ВНЗ 1—4 рівнів акредитації російською мовою навчаються 506 тис. студентів. У Росії — жоден.

В Україні було видано 1,5 млн. навчальних посібників російською мовою. В Росії українською — 0. Тож про яке порушення прав російськомовної меншини йдеться?

Що стосується потреб в українській освіті в Росії, то активісти українських організацій з міст Нижньокамська, Томська, Краснодару та інших підтверджують про велику потребу і бажання ук­раїнської діаспори вивчати свою мову і культу­ру. У Росії відсутні навіть програми розвитку на­ціональної освіти, зокрема української.

Там є буквально кілька шкіл, де українська мова вивчається як предмет невеликою кількістю учнів, що дає підстави для висновку: це виняток, що підкреслює загальне правило: української освіти в Росії немає. Відповідно немає підготов­ки вчителів української мови, ніхто не створює, тим більше не випускає українські під­ручники.

Якщо ми — українці і росіяни — дійсно близькі народи, то українська культура і освіта українсь­кою мовою в Росії повинна сприйматися як зба­гачення слов’янства, що особливо актуально в нинішній ситуації «глобального переселення на­родів», а зовсім не як «підривна змова» з метою послабити Росію — а саме таке розуміння панує в головах деяких російських чиновників, які свідо­мо й цілеспрямовано гальмують розвиток украї­нської освіти в Російській федерації, що фактично є перепоною на шляху взаєморозуміння.

М.Безотосний,
Полтава

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com