Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Трударі ринку

В Міжрегіональній Академії управління персоналом працює кафедра маркетингу, де кваліфіковані викладачі навчають майстерності своїх студентів. Про якості, необхідні студенту для успішності виконання професійної діяльності розповів доцент кафедри маркетингу, доктор філософії в галузі економіки Світлана Марченко.

— Що передбачає в собі професія «маркетолог»? Чи можна стверджувати, що до певної міри, це творці ілюзії?

— Професія маркетолога має великий історичний шлях розвитку. Уже з часів перших торгових під­приємств (купців) гостро постало питання конкуренції між ними. Поступово починалися перші кроки до вивчення ринку. Цей факт можна вважати передумовою до виникнення цієї професії. Крім того, професія «маркетолог» передбачає в собі дуже багатогранне бачення і споживача, і ринку, і підприємства тощо. Маркетолог, в першу чергу, повинен бути творчою особистістю, яка відчуває людей — кінцевих споживачів, орієнтується в реальній ситуації ринку, знаходить необхідні заходи щодо покращення ситуації на ринку. Маркетолог не творить ілюзії, а здійснює пошук необхідних інструментів, методів, заходів за допомогою яких просуває товар і послуги на ринку, покращує ді­яльність підприємств, удосконалює правильність під­ходів до кінцевої мети діяльності — задоволення потреби споживача.

— Чи можна навчити створювати хорошу рекламу, адже для цього потрібна творча думка, талант художника, фантазія і сміливість творця?

— Створити рекламу, на мою думку, може кожний. Адже людина, за своєю суттю, є потенційним або тимчасовим споживачем тієї чи іншої продукції. Під час створення реклами важливо орієнтуватися на самого себе — бажання, особисте бачення певного товару чи послуги в реальній ринковій ситуації.

— Які акценти у викладанні маркетингу паблік рилейшнз роблять в Академії?

— Паблік рилейшнз є складовою маркетингових комунікацій, а останні — маркетингу. Відтак паблік рилейшнз як робота з гро­мадськістю є передумовою та важливою частиною (особливо ни­ні) маркетингу. Саме поняття «РR» можна визначити як управління сукупністю комунікативних процесів компанії і відносинах з суспільством з метою досягнення взаєморозуміння і довіри. Під час викладання, основну увагу зосереджуємо на поняттях внутрішнього піару — управління взаємозв’язками всередині компанії; створення оптимального образу компанії, антикризовий менеджмент, робота із засобами масової інформації, робота з державними закладами і суспільними організаціями, проведення презентацій, суспільних заходів тощо.

— Чи мають можливість студенти МАУП — майбутні маркетологи — готувати власні практичні проекти, проходити відповідну практику за сприяння Академії?

— Студенти МАУП на лекціях та семінарських заняттях здобувають теоретичні та практичні уміння і навички майбутньої професії. Крім того, для більш ефективного засвоєння знань в МАУП діє Центр організації практики, працевлаштування студентів та роботи з випускниками, який сприяє ефективному проходженню практики та майбутнього працевлаштування. Частіш усього, після проходження практики керівники із задоволенням запрошують випускників до себе на роботу.

Маркетолог — це біз­несмен, який займається всіма видами діяльності, які стосуються бізнесу — вивчає ринок, проводить маркетингові дослідження тощо. По-перше, кваліфікований маркетолог повинен вміти якісно проводити маркетингові дослідження, завдяки яким виявляються сильні та слабкі сторони товару, організації, продукції. Не менш важливим питанням є розробка товарної політики, дослідження продукції, яку потребує споживач. Для цього потрібно ретельно дослідити ринок, розрахувати витрати на вироблення певної продукції, а потім виводити на ринок. Значне місце в ринковому світі займає реклама, яка допомагає просувати товар. Встановлення цінової політики залежить від того, наскільки людина компетентна у вивченні методів ціноутворення.

— Як вплинув МАУП на Вашу кар’єру?

— Я почала свою викладацьку діяльність ще будучи студенткою 5-го курсу університету, працювала викладачем маркетингу і логістики в Транспортно-економічному та Кооперативному технікумах. 8 років тому прийшла в МАУП працювати методистом. Після декретної відпустки повернулася викладачем маркетингу, вступила до аспірантури в Запоріжжя. Паралельно з аспірантурою вступила в докторантуру МАУП і у 2008 році захистила дисертацію та здобула ступінь доктора філософії в галузі економіки. Нині — доцент кафедри маркетингу. Тож, Міжрегіональна Академія управління персоналом дала можливість створити кар’єру, про яку мріяла.

 

Розмовляла Наталя Василець

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com