Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Бізнес-освіта в МАУП

Останнім часом в Україні точаться гострі дискусії щодо проблеми атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. На питання, які стосуються підготовки аспірантів та докторантів у МАУП відповів директор Інституту підготовки наукових кадрів і бізнес-освіти МАУП, кандидат історичних наук, доцент, професор Міжнародної Кадрової Академії Алла Білоус.

— Розкажіть, будь-ласка, про створення Інституту підготовки наукових кадрів та бізнес-освіти МАУП.

— Інститут створений у квітні 2008 року на базі департаменту підготовки наукових кадрів. Досвід показав, що необхідність створення такого департаменту є необхідною умовою підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Керівництво Академії прийшло до висновку, що необхідно створити Інститут підготовки наукових кадрів та бізнес-освіти Міжрегіональної Академії управління персоналом, який буде цілеспрямовано займатися якісною підготовкою науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації — кандидатів та докторів філософії для організації навчального процесу та проведення наукових досліджень.

Інший напрям роботи Інституту — бізнес-освіта для підготовки топ-менеджерів великих корпорацій, підприємств, фінансових установ тощо за програмами МВА та МВІ. Студенти навчаються заочно за новітніми технологіями та програмами, отримують дипломи магістрів ділового адміністрування МВА, що є своєрідною путівкою у життя для досягнення найвищих кар’єрних сходинок.

— Які наукові кадри готує інститут?

— Робота інституту підготовки наукових кадрів і бізнес-освіти МАУП спрямована на підготовку кандидатів наук через аспірантуру, яка була створена в Академії рішенням колегії Міністерства освіти в 2000 році. Напрями підготовки: економіка, політологія, юридичні науки, психологія, соціологія. За такими напрямами готують аспірантів денної та заочної форми навчання. Протягом навчання аспіранти мають підготувати дисертаційну роботу, опу­блікувати наукові статті у фахових виданнях, здобути рекомендацію кафедри до захисту наукової роботи. Оскільки в МАУП немає Вчених рад, то ми маємо домовленості з іншими навчальними закладами та науковими установами, які приймають дисертації випускників МАУП до захисту.

— Розкажіть, як здій­снюється відбір аспірантів?

— За роки існування аспірантури, диплом кандидата наук отримали 5 аспірантів: 2 з юридичних наук, 2 — з політичних і 1 — з економічних наук.

Постійно змінюється нормативна база для існування аспірантури, створені сприятливі умови для навчання наукових кадрів і написання дисертаційних робіт. В першу чергу, ми піклуємося про авторитет Академії і про якість навчання. Існує жорсткий відбір аспірантів перевага надається людям, які мають змістовні публікації в фахових виданнях. Також існує цільове замовлення від Міністерства освіти Азербайджану і 8 випускників Академії за фахом політологія і економіка навчаються в аспірантурі МАУП.

— Яким ви бачите подальший розвиток аспірантури?

— Насамперед, це від­криття Вченої ради. Тоді наші викладачі матимуть можливість захистити дисертацію в стінах рідної Академії. Для відкриття Вченої ради потрібно мати відповідну кількість професорів, докторів наук. Крім того, важливим є розвиток фахових наукових видань. На сьогодні рі­шенням ВАК України збірник «Наукові праці МАУП» визнано як фахове видання економічного та психологічного напрямку, а також стоїть питання про присвоєння цьому науковому збірнику фаховості з політології та юридичних наук.

— Які принципи підготовки докторів філософії?

— Існує програма підготовки докторів філософії, за якою протягом одного або двох років навчання потрібно підготувати наукові роботи, мати три публікації, пройти допуск на кафедрі щодо захисту наукової роботи. На противагу аспірантурі, у цьому випадку створені свої Вчені ради. Існує індивідуальний підхід до кожного здобувача, оскільки серед аспірантів багато іноземців. Багато аспірантів з країн Близького Сходу, в ході співпраці  з Болгарією створений Балканський центр підготовки докторів філософії, який охоплює країни Балканського півострова (Македонія, Сербія, Албанія). Вже закінчили навчання 9 осіб з Балканського півострова, це в основному викладачі вищих навчальних закладів з Македонії. Міністерство освіти Македонії визнає дипломи докторів філософії. Існує міжнародний центр підготовки докторів філософії у Польщі за напрямком підготовки «Психологія». Цей навчальний центр існує на базі польської академії психології.

Отже, ми маємо значний науковий потенціал і запрошуємо всіх, хто прагне вдосконалювати свій науковий рівень і досягати нових вершин у науці та кар’єрі до навчання в докторантурі МАУП.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com