Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Мирослав Цибулюк – новий голова Студентської ради

Однією з головних засад демократичного суспільства є наявність та ефективне функціонування громадського самоврядування – це гарантоване державою право і реальна здатність громади самостійно або під відповідальність органів чи посадових осіб самоврядування вирішувати питання внутрішнього керівництва в межах визначених законодавством. Українське законодавство передбачає таку можливість і для студентських громад вищих навчальних закладів.

Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі - це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка здійснюється студентами у відповідності з метою й завданнями, які стоять перед студентськими колективами та функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків і захисту їхніх прав й сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави.

Завдання Студентської ради МАУП – це захист прав та задоволення інтересів студентів, які навчаються в Академії. Спектр завдань студентського самоврядування досить широкий і завдання студентських лідерів зараз полягає в тому, щоби правильно обрати напрямок діяльності та реально забезпечити результати в цьому напрямку. Щодо структури студентського самоврядування МАУП, то існує Студентська рада Академії і студради інститутів у межах Президентського університету МАУП у місті Києві та Студентські ради навчальних підрозділів Всеукраїнського університету.

Вчора відбулися чергові вибори голови студради. Претендентами на цю посаду були представники всіх навчальних підрозділів. Кожен з них представив програму роботи Студентської ради. Студентка І курсу Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса Анастасія Іванцова пропонує скоротити кількість студрад (один підрозділ включити в інший), створити джерело інформації для кожного інституту окремо, організувати роботу комітету скарг і пропозицій, співробітничати з іншими навчальними закладами.

Кандидат на посаду голови Студентської ради Вероніка Лєпедату (Інститут права ім. Князя Володимира Великого) пропонує змінити структуру діяльності ради, враховувати бажання студентів щодо їх життя, сприяти організації студентських екскурсій, діяльності   наукового центру, удосконалити роботу культурно-організаційного центру, сприяти створенню студентських наукових товариств.

Студент економіко-правового технікуму при МАУП Мирослав Цибулюк виділив такі основні напрямки роботи Голови Студентської ради: з’ясувати питання щодо вільного відвідування лекцій студентами, які працюють або мають високу успішність; враховувати інтереси студентів у позанавчальній роботі; удосконалити співпрацю з іншими вузами; організувати роботу студентської служби безпеки, відновити роботу студентського загону та ін.

Для Тетяни Неуструєвої студентки Українсько-Російського інституту менеджменту та бізнесу ім. Богдана Хмельницького, крім вже зазначених, мають місце питання щодо активного духовного і культурного життя студентів, взаємодії викладачів і студентів (створення заходів щодо запобігання виникнення різноманітних суперечок).

Михайло Захожий студент Українсько-Азербайджанського інституту соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва основну увагу наголосив на організації роботи ради студентів в кожному інституті окремо.

У голосуванні приймали участь студенти всіх навчальних підрозділів. За підрахунками голосів перемогу і звання Голова Студентської ради отримав студент Економіко-правового технікуму при МАУП Мирослав Цибулюк.

Щирі вітання Мирославе! Головне для тебе - правильно обрати напрямок діяльності, захищати права та задовольняти інтереси студентів. Творчості і натхнення!

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com