Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Нехтують правом

На чергові засідання експертних рад Державної акредитаційної комісії (ДАК) Міністерства освіти і науки України Міжрегіональна Академія управління персоналом подала п’ять справ зі збіль­шення ліцензованого обсягу прийому на навчання та з ліцензування спеціальності.

Відповідні експертні ради у справах зі збіль­шення ліцензованого обсягу зі спе­ціальності 6.050200 «Менеджмент організацій» в Донецькому інституті МАУП, зі спеці­альностей 8.040101 «Психологія» та 8.000007 «Адміністративний менеджмент» в Міжрегіональній Академії управління персоналом прийняли позитивні рішення.

Проте вкотре експертна рада ДАК з права продемонструвала своє упереджене ставлення до найбільшого недержавного вищого навчального закладу держави. Незважаючи на виконання всіх нормативних вимог МОН України щодо змісту справ та процедури їхнього проходження, рада безпідставно, нехтуючи нормативними документами, відмовила у збіль­шенні ліцензійного обсягу підготовки бакалаврів і спе­ціалістів зі спеціальності «Правознавство» Львів­ському інституту МАУП та у ліцензуванні підготовки молодших спеціалістів з цієї спеціальності у Хмельницькому інституті МАУП.

Як завжди, було проігноровано висновки експертних комісій, затверджених наказами МОН, які безпосередньо проводили експертизу в за­зна­чених закладах. Позитивні висновки експертів щодо спроможності Хмель­ницького інституту МАУП здійснювати підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності «Правознавство» не було взято до уваги, попри те, що у перевірці брали участь досвідчені фахівці-юристи: директор Правничого коледжу Львів­ського національного університету ім. І.Франка, кандидат юридичних наук, доцент Т.Андрусяк та проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління і права кандидат юридичних наук, доцент Р.Стефанчук.

Така сама ситуація склалася і під час розгляду ліцен­­зійної справи Львівського інституту МАУП. Нехтуючи позитивним рішенням комісії, у складі якої були відомі фахівці в галузі підготовки юристів: завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фі­нансового права Національного аграрного університету, доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук В.Шамрай, начальник кафедри адміністративного права Київського Національного університету внутрішніх справ України, доктор юридичних наук, професор В.Колпаков, експертна рада безпідставно відмовила закладу у збіль­шенні ліцензійного обсягу.

Привертає увагу й та обставина, що це вже стало системним підходом експертної ради до справ Академії. Як підтвердження цього: у грудні 2006 року за надуманими причинами, також без уваги на висновки експертів, було відмовлено базовому закладу у збільшенні ліцензованого обсягу з підготовки магістрів зі спеціальності «Правознавство».

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com