Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ЗЕМЛЯ ПОМСТИТЬСЯ ЛЮДСТВУ

Аналізуючи досягнення природничих наук протягом останніх років, доступні нам результати спостережень за природними і природно-антропогенними комплексами, автори дійшли висновку, що в складній системі взаємозв’язків ендогенних сил Землі й Сонця можна виділити одну із суттєвих причин природних катаклізм.

Ця суттєва причина  полягає в змінах природної основи рельєфу поверхні Землі на великих площах.

Протягом тисячоліть рельєф поверхні Землі змінювався поступово, без суттєвого порушення балансу природних макроелементів, під дією екзогенних (зовнішніх) та ендогенних (внутрішніх) сил планети. Однак в індустріальний період відбулося активне висотне містобудування, шахтне видобування і часткове знищення (використання) надр Землі, накопичення відходів, наприклад, териконів, будівництво  доріг, валів, гребель та створення великих штучних водоймищ, каналів тощо. Виник антропогенний (створений або змінений людиною) рельєф  Землі, який в багатьох місцях повністю витіснив природний. В цьому рельєфі переважають не тільки своєрідні  «нарости» у вигляді  різного роду споруд і штучних водоймищ, але і шахтні,  кар’єрні пустоти, заглиблення, а також природні, впадини, гори. Тиск на різні ділянки планети, у тому числі на місця та поблизу місць розломів земної кори,  має різницю в мільйони разів. З’явилися великі ділянки, на яких щільно розміщені висотні споруди та інші штучні утворення, які межують з багаточисельними підземними пустотами (наприклад, Донецький басейн). Можна констатувати і певні зміни (антропогенного характеру) форми і маси Землі. Баланс земних мас порушено,  виникли проблеми рівноваги  планети в осі її обертання по колу конуса.

Вчені стверджують, що баланс земних мас і рівновага, незалежно від причин їх винекнення, можуть бути поновлені тільки шляхом розколу або зміщення тектонічних плит. Тому Земля  буде активно реагувати на свій порушений природний рельєф і пов’язані з ним процеси шляхом руйнівних землетрусів, ураганів, циклонів, смерчів, масштабних  затоплень та перерозподілу морських течій. Прикладом цього є катастрофічний землетрус в Індійському океані з епіцентром біля острова Суматра (2004 р.). Відбувся розкол у земній корі довжиною не менш 600 км, а можливо й зміщення осі, навколо якої обертається Земля. На думку вчених, причини землетрусу могли бути пов’язані зі зміною швидкості обертання Землі, а ця зміна, на нашу думку,  обумовлена спотворенням природного рельєфу Землі. Вчені з Каліфорнійського технологічного університету (США), оприлюднили прогноз, що спричинені землетрусом зрушення будуть  породжувати нові поштовхи.  Через 1,5 року прогноз підтвердився. До речі, цей землетрус передбачив Нострадамус. В його пророцтвах також вказано, що в 2066 році відбудеться розкол Євразії й Африки (А. Лазарев. Расшифрованная Библия, или Реквием цивилизации. – К., 2005).

Не викликає сумніву, що природні катаклізми будуть посилюватися і прискорюватися наявністю парникового ефекту, який сам по собі здатний  призвести  до планетарної катастрофи в найближчі 30 – 50 років.  Зараз є підстави стверджувати, що антропогенний рельєф Землі, парниковий ефект, транспортна та промислова діяльність людини створюють  єдину систему порушень балансу Землі. Для нас зрозуміло, що глобальні неотектонічні процеси на Землі уже розпочалися. Ареал можливого проживання людей буде звужуватися, що призведе до неконтрольованих міграційних процесів. Змішаються нації,  народності, племена, мови. Державна організація суспільства втратить значення. Майже неможливим стане видобуток енергетичних ресурсів, які сьогодні є засобом тиску, шантажу та воєнних конфліктів. Зменшаться площі сільськогосподарських угідь. Наведений сценарій співпадає з біблійними джерелами  (див.: Г. Щокин. Конец времен. –  К., 2004 р.). Оприлюднені  й інші розрахунки. Так, архіолог Н. Чмихов, співставивши біблійні  та астрономічні дані, дійшов висновку, що кінець «старої  моделі цивілізації»  настане 20.03.2015 р. в момент повного сонячного затемнення. Астрологи припускають, що «кінець старого й початок нового світу» можна очікувати 19.03.2007 р., коли Луна  закриє диск Сонця. Згідно хронології майя, цим днем стане  23.12.2012 р.

Людству потрібно усвідомити, що воно «пливе» у безмежному космічному просторі на човні з назвою планета «Земля». Розхитування цього човна війнами, конфліктами, утиском однієї нації іншою, споживацьким відношенням до природи – злочин проти людства. Однак  ми обираємо керманичів, які цього не розуміють. Так, в 2006 році, відповідно до Кіотського протоколу, на боротьбу з глобальним потеплінням основні забруднювачі атмосфери (США, Австрія, Китай, Японія, Індія, Південна Корея) прийняли рішення виділити протягом п’яти  років 100 млн доларів США, тобто по 3,3 млн щорічно кожною зі сторін. У той же час тільки США на прямі воєнні дії в Іраку витратили  не менше 200 млрд доларів. Загальний же воєнний бюджет усіх держав світу обчислюється трильйонами доларів.

Необхідна мобілізація  наявних планетарних ресурсів для збереження життя на Землі, у тому числі спільні комплексні дослідження геоморфології, астрономії та фізики. Це  потрібно нам, нашим дітям, майбутнім поколінням.  Людство повинно позбутися  національного й державного егоїзму, тому що кожна окрема людина є носієм добра, любові, співчуття, надії й віри.

Чи підготовлена Україна до випробувувань руйнівними силами природи? Однозначно, ні! Її економіка знаходиться в руках іноземців  і людей, духовно віддалених від української нації. Реально, а не офіційно, вона на  85% знаходиться в тіні. Народ України штучно роз’єднаний за політичними, ідеологічними, релігійними, національними і мовними ознаками. 

Як і 800 років тому, слов’янство роз’єднане. Найбільша його частина – Росія, яка до своїх братів – слов’ян завжди вела політику: «вкусити, проковтнути, а коли неможливо – надкусити, щоб згнило». Зараз без широкої підтримки  простих росіян важко щось змінити у відносинах слов’ян. Росія сьогодні  зовсім інша.  Економічна й значною мірою політична влада в цій країні вже не належить слов’янанам.

За  даними  ООН слов’янський етнос вимирає. Навіть не враховуючи  природні катаклізми, населення України до 2050 року може зменшитися до 25 млн, Росії – до 35 млн. З’являються перші ознаки підготовки заселення історично слов’янських  територій представниками інших народів.  Слов’янам, як і всім народам, настав час  задуматися не про конфронтації, а про спільне виживання.

Василь Перець,
професор кафедри цивільно-правової
дисципліни МАУП,

В. Степанова,
дослідник

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com