Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

УКРАЇНСЬКА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТІЯ: ОСНОВНІ РИСИ

Днями в культурно-просвітницькому центрі Міжрегіональної Академії управління персоналом відбувся установчий з'їзд Української консервативної партії

     На сучасній політичній карті України політичних об'єднань не бракує. Однак на відміну від більшості зареєстрованих партій (вони переважно — звичайна забаганка заможних людей чи, висловлюючись молодіжною термінологією, «прикол») УКП планує увійти в політичну систему України серйозно і надовго. Принаймні розроблена програма УКП значно відрізняється від того, що раніше пропонувалося виборцям. Та якщо більшість з понад сотні зареєстрованих партій - лише, так би мовити, «технічні кандидати», то українські консерватори вбачають своє місце на правому фланзі політичного спектра, де братимуть участь у формуванні правоконсервативного блоку національно-демократичних сил. Мета такого блоку — постійне утримування української влади на обраному українському шляху, захист національних інтересів та українства в усьому світі, розбудова Української держави.
     Як зазначив у своєму виступі одноголосне обраний голова партії, президент Міжрегіональної Академії управління персоналом і Міжнародної Кадрової Академії Георгій Щокін, класична теорія державної влади та управління, починаючи з Платона і Арістотеля, вирізняє п'ять ієрархічно взаємопов'язаних складників: світоглядне-концептуальний, ідеологічний, законодавчий, виконавчий і судова влада. «Світоглядно-концептуальною владою для сучасної України — найбільшої в світі Православної Держави — може бути тільки християнська доктрина, побудована на світлій Нагорній Проповіді Ісуса Христа. Природним продовженням такої світоглядної влади є український консерватизм, який базується нетрадиційних християнських цінностях, народній моралі, захисті сім'ї, релігії та нації. Законодавча, виконавча та судова влади є продовженням світоглядне-концептуальноїт та ідеологічної влади. Тому ми виступаємо за внесення до Основного Закону України цих базових державотворчих положень, а також за відновлення в українських паспортах записів про національність і скасування антихристиянських ідентифікаційних кодів», — зазначив Георгій Васильович.
     Він також наголосив, що все у світі підпорядковано об'єктивним законам і водночас — самокероване. А знаючи закономірності соціального розвитку, можна свідомо їх використовувати у соціальному управлінні. Рух світу циклічний, тому домінування політичної сфери організації суспільства з часом змінюється домінуванням економічної, а остання таким самим закономірним чином заміщується духовною сферою.
     «Виразним завершенням політичної доби став крах інтернаціонального більшовизму та націонал-соціалізму, а ліберальна система доживає свій вік на наших очах. Тому, на думку багатьох сучасних дослідників, загибель СРСР як оплоту тоталітарного соціалізму передвіщає швидкий крах США як оплоту лібералізму. Сучасний етап розвитку людства характеризується тріумфом не соціалізму та лібералізму, а етнізму та патріотизму, що найбільше притаманне ідеології консерватизму. Соціалізм, що відповідав переважно політичній сфері, та лібералізм з домінуванням економічної сфери вважаються нині справжніми утопіями, і тільки консерватизм з його опорою на духовну сферу є справді адекватним сучасному етапу розвитку суспільства. Наразі ми виступаємо за здоровий націоналізм, етнізм і патріотизм, що базується на любові до Бога та Батьківщини і боротьбі проти расизму, шовінізму, фашизму, сіонізму, які сповідують ненависть до інших Божих творінь»,— окреслив головні принципи світогляду новоствореної партії Георгій Щокін.
     Звертаючись до історії України, голова Української консервативної партії зазначив, що майже до XVIII століття українців називали козаками, а український народ — козацьким народом. Козак — це вільна людина, яка захищає Православ'я, Україну та свій неповторний національний дух. Козацька держава є унікальним явищем для всього світу. Не випадково саме в Україні було створено першу в світі Конституцію Пилипа Орлика. Тому українські консерватори виступають за повноцінне відродження суто українського феномена у формі козацтва, яке повинно стати основою формування місцевих органів влади різних рівнів і всеукраїнської системи громадської самооборони, а також за відновлення в Україні інституту гетьманства як одноособового глави держави, голови уряду та верховного головнокомандувача. УКП виступає за безблоковий статус України та проти її входження у будь-які політичні об'єднання з наддержавними органами управління (СНД, Євросоюз, НАТО тощо), оскільки наша держава і її громадяни є самодостатніми для організації національного бут-
тя і не потребує якихось зовнішніх дороговказів.
     Що ж до організації суспільства, то тут має переважати духовна сфера, яка базується на пріоритетному розвитку народної духовності, культури, науки та освіти. З урахуванням величезного наукового потенціалу, Україна в сучасних умовах повинна перетворитися на країну університетів, потужного експортера інтелектуальних послуг, що виведе її на провідне місце у світі.
     У соціально-економічній сфері консерватори вбачають необхідність оптимального співвідношення між державною, комунальною, колективною та приватною власністю з визначальною роллю національних інтересів. Наразі природні ресурси та надра мають бути власністю всього українського народу, а не окремих осіб. Необхідно також створити такі умови життя для українського етносу, які сприяли б «демографічному вибуху», в результаті якого протягом одного— двох поколінь українців стало б вдвічі більше. Та й у політичній сфері влада в майже моноетнічній Україні (близько 80 відсотків населення — українці) має належати представникам титульної
нації, тобто етнократії, яка за рахунок формування національної еліти стає виразником всього українського народу.
     Втілення в життя цих і низки інших ідей, які пропагує Українська консервативна партія, сприятимуть створенню справжньої, а не декларованої Української держави. А для цього потрібні фахівці з великим досвідом роботи.
     У цьому сенсі величезну допомогу може надати Міжрегіональна Академія управління персоналом, де працюють такі викладачі. Та й нині випускники МАУП посідають ключові місця у виконавчій владі. Приміром, випускник Рівненської філії, соціаліст Юрій Луценко — нині міністр внутрішніх справ України. Голова Кіровоградської облдержадміністрації Едуард Зейналов нині закінчує навчання у нашому ВНЗ. Свого часу директором Українське-російського інституту менеджменту і бізнесу імені Б.Єльцина був Президент України Віктор Ющенко. А нинішній Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко є Почесним доктором Міжнародної Кадрової Академії. Перший віце-пре-м'єр-міністр Анатолій Кі-нах — почесний директор Інституту економіки; міністр закордонних справ Борис Тарасюк — почесний директор Інституту соціальних наук; міністр фінансів Віктор Пинзеник — почесний директор Інституту менеджменту та бізнесу.
     Що ж до суто партійного будівництва, то на з'їзді затвердили структуру Української консервативної партії та 27 її територіальних організацій, а також Президію Національної Ради УКП. Першим заступником голови УКП одноголосне обрано Миколу Дробнохода. До складу Президії увійшли Юрій Бондар, Володимир Ісаков, Василь Короткій, Михайло Котляр, Володимир Шовкошитний, Валерій Бебик, Микола Дробноход, Ігор Слісаренко, Ростислав Щокін, Георгій Щокін, Микола Головатий.
     Фінансуватиметься партія за рахунок коштів, отриманих від комерційної діяльності МАУП та її структур, а також благодійних внесків підприємців, яким близькі ідеї УКП. Що ж до членських внесків, то, за словами Георгія Щокіна, вони будуть суто символічними. Він також зазначив, що членство у Всеукраїнському громадсько-патріотичному об'єднанні «Український вибір», яке очолює Георгій Васильович, не означатиме автоматичного членства в Українській консервативній партії. Оскільки до ВГПО «Український вибір» можуть входити і члени інших партій, і безпартійні.
     Нині документи про реєстрацію Української консервативної партії готуються до подання для реєстрації в Міністерстві юстиції України.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com